فروشگاه لاب تجهیز بر حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران سایت تاکید ویژه ای دارد و ضمن احترام به حریم شخصی کاربران در راستای ارائه خدمات بهتر اطلاعاتی مانند ادرس،ایمیل و سایر اطلاعاتی که به صورت عادی در دسترس عموم نمیباشد را از کاربران خود دریافت مینمایند و این اطلاعات نزد فروشگاه لاب تجهیز محفوظ میباشد.لذا این اطلاعات برای در جریان گذاشتن کاربران از روند ارسال محصولات مورد استفاده قرار میگیرد و در صورت استفاده از هریک از خدمات فروشگاه لاب تجهیز،کاربران مسئول حفظ تمامی اطلاعات محرمانه مانند نام کاربری و رمز عبور خود میباشند و تمامی فعالیت هایی که در راستای نام کاربری و رمز عبور انجام میگیرد به عهده کاربران است و فروشگاه لاب تجهیز در این راستا مسئولیتی ندارد.در نهایت فروشگاه لاب تجهیز تمام تلاش خود را در حفظ اطلاعات کاربران خود به کار میگیرد تا خریدی امن،راحت و خوشایندی را برای همه کاربران فراهم کند.