مولاژ-کبد
مولاژ-کبد

مدل کبد انسان 1/5 برابر اندازه طبیعی

۷۲۰,۰۰۰
  انتخاب مدل
  • مدل کبد 1/5 برابر
  مولاژ کبد انسان 1/5 برابر اندازه طبیعی:
   مولاژ-کبد

   مدل کبد انسان 1/5 برابر اندازه طبیعی

   ۷۲۰,۰۰۰