آموزش-کالیبره-کردن-رفراکتومتر

تحریریه لاب تجهیز

1400/10/29

یک رفرکتومتر "انحنای" نور را هنگام عبور از مواد خاص اندازه گیری می کند. این پدیده به نام شکست و اندازه گیری آن ضریب شکست نامیده می شود. برای محاسبه غلظت این محلول می توان از ضریب شکست محلول یک ماده شناخته شده استفاده کرد. به عنوان مثال، شراب سازان از نوع خاصی از رفرکتومتر برای اندازه گیری میزان قند موجود در آب انگور استفاده می کنند. سطح بریکس می تواند تحت تأثیر عوامل زیادی قرار داد، بنابراین باید به طور منظم کالیبره شود.

1- ابتدار مایع کالیبراسیون را انتخاب کنید. برخی از مدل ها از مایع کالیبراسیون و برخی دیگر از آب مقطر استفاده می کنند. مانیتور نور روز را بلند کنید و 2 تا 3 قطره مایع کالیبراسیون را روی مجموعه منشور بمالید.

2- سپسس صفحه نور روز را ببندید و اجازه دهید مایع کالیبراسیون بدون هیچ نقطه خشکی روی منشور پخش شود. 30 ثانیه صبر کنید تا نمونه به دمای ضریب شکست برسد.

3- پس از آن رفرکتومتر را به سمت یک منبع نور طبیعی بگیرید زیرا نور مصنوعی می تواند باعث خوانش نادرست شود. به چشمی نگاه کنید و آن را طوری تنظیم کنید که مقیاس در فوکوس باشد. پیچ کالیبراسیون را طوری تنظیم کنید که رفرکتومتر کاملاً و دقیق صفر شود.

4- صفحه نور روز و مجموعه اصلی منشور را با یک پارچه لطیف و مرطوب پاک کنید. 2 تا 3 قطره از محلول آزمایش را بریزید و مانند قبل بخوانید.

5- تفسیر خواندن رفرکتومتر. این نوع رفرکتومتر معمولاً غلظت قند در آب انگور را در مقیاس Brix اندازه گیری می کند که اساساً غلظت قند را به صورت درصد اندازه گیری می کند. بنابراین، اعداد 25 نشان دهنده محلول 25٪ یا 25 گرم گلوکز حل شده در 100 میلی لیتر آب است.

نظر شما
لطفا صبر کنید...